Přednášející 2024

Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
ČLS JEP, z.s.
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Parlament ČR, správní rada VZP
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
FN Olomouc
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
ministr zdravotnictví ČR
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Jan Gábriš
Národní centrum elektronického zdravotnictví, MZ ČR

Kontakt

Hotel Grandior Na Florenci 29, Praha 1, 110 00 Kontaktní údaje Lifmat Petra Roubíková LIFMAT Event manager +420 725 901 779 info@lifmat.cz MagicWare, s.r.o. Budova Nejvyššího Kontrolního Úřadu Jankovcova 1518/2, Praha 7, Holešovice, 170 00
photo