Objednávka stánků na LIFMAT MARKET

  Big Nice Standard Mini
Varianta stánku
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Obsah dodaných materiálů nesmí být v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy.

Fakturační údaje

Kontakty

Poplatek za prezentaci firmy uhradíme na základě faktury vystavené sekretariátem konference, spol. MagicWare,s.r.o., Krohova 2212, 160 00, Praha 6, IČ: 62576836, DIČ: CZ62576836.