Modern Technologies
in Medicine
and Lifestyle Management

24. - 25.10. 2023 CUBEX CENTRUM PRAGUE
I want to participate

For experts

professional conference speed dating hackathon interactive exhibition Registration

For public

thematic seminars workshops interactive exhibition Tickets
News
visitors
experts
speakers

Partneři Lifmat 2023

Pod záštitou

Mediální partneři

Můžete se těšit na

Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
FN Motol
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
ČLS JEP, z.s.
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
FN Motol
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
Centrum BioMedAI
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Parlament ČR, správní rada VZP
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Pavel Hroboň, M.S.
Advance Healthcare Management Institute, člen Národní ekonomické rady vlády
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
FN Plzeň
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Tomáš Šebek
uLekare.cz
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Filip Španiel, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Dita Pichlerová, Ph.D.
Interní klinika 2. lékařské fakulty UK a FN Motol
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Ondřej Tefr
MEDDI hub a.s.
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. René Vlasák
Centrum preventivní medicíny
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Veronika Bulková, Ph.D.
MDT Centrum
Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Karel Kantor
VAMED Mediterra
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, PhD.
NÚDZ
Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Jiří Pavlíček
Aspironix
Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Tomáš Novosad
Magicware s.r.o.
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Lenka Kaška LL.M.
Pfizer, ATDZ
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Judita Konečná
3. interní klinika VFN
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Jakub Pětioký, MBA, DIS.
Česká asociace robotky, telemedicíny a kybernetiky
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. PhDr. Nelly Kalinová
1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
Martin Smatana
VZP SK a International Monetary Fund SK
Ing. Antonín Hlavinka
Max Luft
Google
Ing. Antonín Hlavinka
Tomáš Hlavsa
Atos
Ing. Antonín Hlavinka
Tomáš Studeník, MBA
Caelestinus Insane Business Ideas
Ing. Antonín Hlavinka
Petr Kasa
Pilulka
Ing. Antonín Hlavinka
Tomáš Pětivoký
Dine4Fit, a.s.
Ing. Antonín Hlavinka
Lujza Bubánová
Ing. Antonín Hlavinka
Karel Novotný, MBA
ATDZ
Ing. Antonín Hlavinka
Augustin Bernát
ResMed
Ing. Antonín Hlavinka
MUDr. Dagmar Kolářová
Vertera
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Emil Vařeka, MBA

The conference will take place at

24. - 25.10. 2023 Cubex Centrum Praha spol. s r. o. Na Strži 2097/63 140 00 Praha 4-Nusle Contact details Lifmat 2023 Petra Roubíková LIFMAT Event manager +420 725 901 779 info@lifmat.cz MagicWare, s.r.o. Budova Nejvyššího Kontrolního Úřadu Jankovcova 1518/2 170 00 Praha 7, Holešovice Get in touch with us
photo

Organizační a programový výbor

Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Tomáš Novosad
Magicware s.r.o.
Ing. Antonín Hlavinka
Ing. Jiří Pavlíček
Aspironix
Ing. Antonín Hlavinka
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha
Ing. Antonín Hlavinka
Petra Roubíková
Magicware s.r.o.
Ing. Antonín Hlavinka
doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
ČVUT
Ing. Antonín Hlavinka
doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
ČVUT
Ing. Antonín Hlavinka
Mgr. Martina Vycudilíková
Středočeské inovační centrum